Nyelvválasztás

ISO

A Szikametró89 Kft. fő tevékenységi köre vasúti járművek alkatrészeinek gyártása, javítása, elsősorban kötött pályás vasúti járművek üzemeltetői részére.

Magas műszaki színvonalú, megbízható termékek gyártásával, hasonló színvonalú szolgáltatások nyújtásával, a lehető legnagyobb nyereség elérése mellett szeretnénk kivívni vevőink, megrendelőink legnagyobb megelégedését, valamint igyekszünk felülmúlni elvárásaikat.

A vezetés által létrehozott szervezeti felépítés munkatársaink teljes mértékű bevonásával, képzettségük, tapasztalatuk felhasználásával valósítja meg a célok elérését.

A kívánt eredmény elérését a folyamatszemléletű irányítás támogatja, amely az egymással összefüggő tervezési és kivitelezési folyamatokat rendszerként azonosítja.

A vevők folyamatosan növekvő igényeit a Szikametró89 Kft. csak minőségirányítási rendszere folyamatos fejlesztésével követheti, amit kellőképpen megalapoznak a megbízóktól származó hiteles adatok és egyéb információk elemzésével meghozott döntések.


Tevékenységünk, céljaink elérésének részesei (be)szállítóink, akikkel kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatunk fokozza mindkettőnk értékteremtő képességét.

A Szikametró89 Kft. vezetése megteremtette a szervezet céljainak és irányításának olyan egységét, amelyben olyan belső környezet alakult ki, ahol a munkatársak jó közérzete és egyöntetű akarata biztosítja a célok elérését.

A Szikametró89 Kft. célja a MINŐSÉG folyamatos ellenőrzése és fejlesztése. Vevőinkkel, megrendelőinkkel készséges EGYÜTTMŰKÖDÉS jellemzi kapcsolatunkat az ajánlatadástól a végső átadásig, illetve azon túl is készek vagyunk az együttgondolkodásra és fejlesztésre. Az ár és a minőség egységének versenyképes szinten tartását, a szervezet eredményességét jellemzi a HATÉKONYSÁG

A rendelkezésünkre álló szellemi és technikai valamint anyagi erőforrások ésszerű kihasználására törekszünk. Ezért támogatjuk munkatársaink, mint a legértékesebb erőforrás, folyamatos ön- és továbbképzését. 

 
Tevékenységünk során az egész szervezet a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével: a környezetre gyakorolt hatást folyamatosan figyeli, és kézben tartja, a környezetszennyezést a lehető legnagyobb mértékben megelőzi, a környezeti teljesítést folyamatosan javítja, fejleszti.